Vitajte na stránkach Klubu absolventov Baťovej školy práce

„Nebude nikto prijatý, kto by chcel pracovať len v kancelárii, ale tiež nikto, kto chce zostať len robotníkom a nemá vyššie ciele“

Pri prijímaní do Baťovej školy práce (BŠP) sa vychádzalo z tejto zásady, vyslovenej Tomášom Baťom. Cieľom BŠP bola výchova priamych, samostatných ľudí, ktorí vedia už vo svojich mladých rokoch zodpovedať za seba a im zverené úlohy. Súčasne dať každému žiakovi príležitosť, aby plne využil svoje schopnosti a dosiahol odborné vzdelanie podľa stupňa vlastného nadania a záujmu. Dokresľuje to aj citát Jana Antonína Baťu z tabla prvých absolventov Baťovej školy práce v Baťovanoch roku 1941: „Nie som pyšný na svoje závody, ale som pyšný na svojich ľudí...“

História

Predchodca dnešného Klubu ABŠ v Partizánskom vznikol dňa 26.11.1939 ako I. SLOVENSKÝ KLUB ABŠ V BAŤOVANOCH. Jeho jadro tvorili slovenskí absolventi BŠP zo Zlína, prichádzajúci na Slovensko so zámerom budovať firmu Baťa v Baťovanoch. Pri jeho založení tvorilo členskú základňu 100 členov, neskôr sa rozrástla na 217 členov.

+ Čítať ďalej

Aktuality

Oslavy 80. výčočia založenia klubu ABŠ

+ Čítať ďalej

Kontakt

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na poštovej adrese:

Klub ABŠ
Nám. SNP, 212/4
958 18 Partizánske

Alebo na nasledovných kontaktoch:

+ Čítať ďalej